FORGOT YOUR DETAILS?

Art Panel Teknik Özellikleri

Sert reçineyle korunan kıymetli sanat eserleri

Throne Art Decorative Art Panels are consisted of three coats of raw material + art

  1. ZEMİN

 En alt katman olan “zemin” tabir edilen kısım pek çok alternatifin yanısıra ana çalışma tipine sahiptir:

  1. Alimünyum Kompozit Panel 

Alüminyum kompozit panel EN 485-2 ye göre AW-5005A(AIMg1) alaşımından iki alüminyum kaplama levhası ve plastik veya yüksek mineral dolgulu çekirdekten meydana gelen bir kompozit üründür.

Kompozit panel 0,5mm kalınlığında iki alüminyum kaplama levhası (EN-AW-5005A) ve plastik veya yüksek mineral dolgulu çekirdekten meydana gelen bir üründür.

Ön yüzeyler güçlü solar radyasyon,hava ve sanayi kirliliğine karşı yüksek düzeyde dayanıklılığa sahip PVDF   kaplamaya haiz olarak imal edilmektedir. Bu kaplama E.C.CA (Avrupa Folyo Kaplama Derneği) standartlarında yapılmakta ve istenildiğinde üreticilerince bu belge verilebilmelidir.

ALAŞIM :EN AW-5005A(AIMg1)

SERTLİK :2400   (kNcm2/m)

ESNEKLİK :70,000 (N/mm2)

KAPLAMA PLAKA DİRENÇ GÜCÜ :Rm   130 (N/mm2)

GERİLİME DAYANIKLILIK (0,2%) :RP0,2   90 (N/mm2)

UZAMA :A50     5%

TERMİK GENLEŞME Doğrusal genleşme değeri      :2.4 mm/100K

YANGINA DAYANIMI                                 :B1,B2 ve A2 sınıfı Alman DIN 4102 normu

Kullanılan alüminyum levhaların ses izolasyon değeri 26 dB dir ve bu özellik EN ISO 6721standartındadır.

Kullanılan alüminyum levhalar Lineer genişleme katsayısı 100°C‘de 2,4mm/mt ve -50°C ile+80°C arasında ısıya dayanıklıdır.

PVDF kaplama sayesinde asit yağmuru ve U.V. ışınımları gibi olumsuz atmosfer şartlarının yoğun yaşandığı ortalama yapılan 10 yıllık doğal test süresi sonucunda %20 oranında renk kaybı, %35 oranında parlaklık kaybı tespit edilmiştir. Bu sayede AliKpmpozit malzeme uygulanan duvar cephelerinde uzun yıllar boyunca kabul edilebilir toleranslarda kaplama yapılabilmektedir. Dış cephelerde dahi büyük panel ebatları kullanıldığında da rüzgar yüküne dayanacak mukavemettedir.

b. Ahşap Zemin Panel.

Hertürlü ahşap zemine uygulama yapılmaktadır. Ancak ahşap zeminin yapışık katmanlardan oluşmaması gerekmektedir. Sanat öncesi boya altına uygulanan reçine ve eriyikleşen toz boya maddelerinin ahşap tarafından kısmen emilmesi neticesinde yapışık katmanların açılma riski mevcuttur. Bu riskin betaraf edilmesi için katmansız ahşap tabakalara ve zeminlere uygulama yapılır. Zemin öncelikle planyalı şekilde düz hale getirilir, bilahare zemin koruma boya altı astar malzeme uygulanır.

2. BOYA / SANAT

Uygun zemin üzerine boyama veya diğer renklendirme metodlarıyla uygulanan THRONEART® SANATLARI icra edilmektedir. Uygullanan sanatta aşağıda özellikleri verilen toz akrilik boya maddeleri ve özellikle ydışı menşeyli özel akrilik tabanlı boyalar kullanılır. Panellerde boyama işlemi sonrasında elektroliz veya fırınlama işlemleri uygulanarak ürünün asıl sanat renklerine kalıcı olarak dönüşmesi yapılır.

Geçirmezlik özelliğini glazoldan sonra elde eder. Silinebilir, ovulabilir, darbeye dayanıklı, asit ve alkali çözeltilerinden , amonyaktan etkilenmeyen bir yüzey elde edilir.

 Kimyasal Yapısı : 

Akrilik Emülsiyon (AC 33 copolimer % 46 solit),

Titanyum Dioksit – Rutil,

Monoetilen glikol,

Kalsiyum karbonat,

Oxytol,

Su , Aspestos,

Talk,

Poudr sılıka (Kuvartz 300 meç),

Cam tozu (300 meç),

ayrıca bakteri ve küfe karşı Noudex (Süre ad – it) içerir.

Yüzeye uygulanan THRONE ART® sanat boya işlemlerinin malzemesi bu karışımıdaki gibidir, kaplama malzemesi akrilik reçine de içerir. THRONEART® sanatının bir efekti olan madeni yaldızlar gibi pigmentlerde yerlerine maden tozları ilave edilmesi ile de elde edilebilmektedir.

Boyamalı alanların su geçirmeme özelliğine karşın nefes alma yeteneği (buhar geçirgenliği) vardır. Bu özelliği, karışımındaki Akrilik Emülsiyon’dan kaynaklanmaktadır. Ancak zeminin yapısını değiştiremeyeceği için bu su geçirmezlik boya ve koruma tabakasının kendisini bağlar.

Uygulandığı yüzeyin durumuna bağlı olarak aderansla, malzeme yüzeyinin içine girerek nüfuz eder.

ISLAK ZEMİN UYGULAMALARI

Su altında veya ıslak (yüksek nemli) zeminlerde panel kaplama veya direkt zemin üzerine THRONE ART® sanat boyama olarak uygulanabilmektedir. Boyaların özellikleri ve koruma malzemesinin özellikleri dolayısı ile su geçirmezlik ve suya dayanıklılık özellikleri gösterir. Bu alanlarda zeminin ön hazırlığı çok itina ile yapılır. Su geçirgenliğini minimize edecek önlemler önceden alınır.

HAZIRLIK : SIS 05 59 00-1967 Standardında SA 3 veya eşdeğeri kumlama

BOYAMA :Boyama British Standarts Engineering 5493 (1977 yılında ingilterede hazırlanan ıslak alanlar boyama standartları) kuralları kapsamında yapılır. ;

a) İki kat iki karışımlı anti-korozif pigment içeren astar , 100 mikron toplam K.F.K.

b) İki veya üç kat iki karışımlı katranlı reçine (AWWA C 210 veya eşdeğeri Standart) , 250-300 mikron toplam K.F.K.

c) Boyama ve sanat sistemi toplam K.F.K. = 350-400 MİKRON K.F.K. olarak uygulanır.

 3. KORUMA / KAPLAMA

 Boya ile yapılan THRONE ART® sanat üzerine özel reçine bazlı karışım olarak kaplama malzemesi iki katman olrak uygulanır.

 100 Kat Vernik / Kaplama Yapılması

Astar uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunur atölyelerimizde veya alanın uygun hale getirilmesi sonrasında uygulanır. Alan herhangi bir şekilde yaya veya araç trafiğine engellenerek koruma altına alınır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı değişmekle birlikte astar uygulamasından 8 saat sonra üzerine Solventsiz koruma malzemesi istenilen kalınlıkta uygulanır. Malzeme hazırlanırken önce A bileşeni (reçine) düşük devirli karıştırıcı ile karıştırma işlemi devam ederken yavaş yavaş B bileşeni (reçine sertleştirici) üzerine ilave edilir ve karışım homojen hale gelinceye kadar karıştırma işlemi sürer. Bu simültone zaman ayarı uygulanacak sanat değerinin durumuna ve proses planına göre THRONE ART® sanat tecrübeli uzmanlarımızca ayarlanarak uygulanır.

Zamanlaması çok önemli olan bu işlem esnasında ürünün niteliğine göre gerekir ise zaman planlayıcı saatler kullanılır. Nihayi kür için koruma malzemesi uygulamasının kalınlığına göre kür alma süresi beklenir.

TOP