Lune / TA2007

Bilinmezliği cesaretle kavrayandır.