Ala / TA5033

Doknuşu itibariyle kadifenin bir cinsidir. Şehzadelerin gözde kumaşıdır.